Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Tillinge

Tillinge kyrkas kyrkogård

På Tillinge kyrkas kyrkogård är Jan Fridegårds far Johan Alfred Johansson begravd. Graven med en liggande sten finns nära huvudingången i första högra kvarteret. På stenen finns angivet att det är Jan Fridegårds far som här har sitt sista vilorum.

Jan Fridegårds roman Torntuppen är namngiven efter kyrktuppen på Tillinge kyrka, där romanen utspelas.

Blomvreten

Blomvreten är det torp där Jans far Johan Alfred bodde 10 år fram till sin död 1941 och där Jan ofta hälsade på och tidvis bodde. Blomvreten ligger cirka 1,5 kilometer söder om Tillinge kyrka. Jan skrev 1932-33 delar av sina böcker ”En natt i juli” och ”Muren” (utkom 1957) i Blomvreten.

Fler bilder?
I bildgalleriet finns fler bilder från orter och platser förknippade med Jan Fridegård.
815
818