Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Filmklipp

Filmklipp om Jan Fridegård som bygger på materialet "Fattig men stolt" som Bildningsförbundet i Uppsala län, Länsbiblioteket och folkbiblioteket i Håbo kommun producerade 1988. Till filmen hörde också ett studiematerial om Jan och hans författarskap.


809
829