Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Övergran socken

Katrinedal

Till Katrinedal i Övergrans socken kom statarfamiljen Johansson den 27 oktober 1903.
Jan, som då var 6 år, satt i en tom silltunna på flyttlasset. Här på Katrinedal blev fadern Johan Alfred omtyckt som en skicklig djurskötare, vilket förklarar att han blev kvar i 27 år. Godsägaren hette Silfverhjelm och det var han som omtalade Jan som  ”sämsta karln i socknen”.

Torpet Hällen

Torpet Hällen på Katrinedals ägor uppläts av dåvarande godsägaren Gösta Bonde under första hälften av 1950-talet till familjen Jan Fridegård som sommarhus.

Fridegårds- och statarmuseet

Fridegårds- och statarmuseet i Övergran är beläget på andra sidan landsvägen mittemot kyrkan. I museet finns Jan Fridegårds arbetsrum som det såg ut i Uppsala vid hans död 1968. Flera av Jans originalmanuskript bevaras här liksom bilder och annat arkivmaterial. Föremål och texter visar och beskriver hur statarsystemet fungerade.
Det är Håbo Kultur- och Hembygdsförening som är huvudman för museet.

Gamla sockenskolan

Intill Fridegårdsmuseet ligger Övergrans bygdegård som är den gamla sockenskolan i Övergran där Jan gick sina sex skolår.

Invigning av orgel

När Övergrans kyrkas orgel skulle invigas 1929 ombads Jan av kantorn och skolläraren Karl Martin Hagberg att skriva texten till den kantat som Hagberg komponerat. Jan hoppades det skulle bli hans första litterära genombrott. Hans namn nämndes inte ens – ”ett tack till den bygdens son som skrivit texten till kantaten” var allt.

Fler bilder?
I bildgalleriet finns fler bilder från orter och platser förknippade med Jan Fridegård.
815
822