Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Medlemsansökan

Välkommen som medlem i Jan Fridegårdsällskapet

Jan Fridegårdsällskapet är öppet för flera medlemmar. Enligt stadgarna kan både fysiska och juridiska personer bli medlemmar. De fysiska personerna dominerar med ett 100-tal spridda över landet. Ett par bibliotek är medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Med den stöder du sällskapets syfte att sprida kunskap om och skapa intresse för Jan Fridegård och hans författarskap.

Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften på bankgiro 530-0306. Ange ditt namn, adress och e-postadress på talongen. Du kan även swisha avgiften till 123 321 38 99.

Vill du ha mer information kan du skicka ett mail till ordföranden matsokarlsson43@gmail.com Du kan även nå honom på telefon 0705 176016.

2-3 gånger per år får du sällskapets medlemsblad. I dem och på denna hemsida får du information om sällskapets aktiviteter och arrangemang.


 
Kontakta oss
 
802
803