Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Bibliografi

Romaner, novellsamlingar och diktsamlingar av Jan Fridegård.

1931
Den svarta lutan, diktsamling

1933
En natt i juli

1935
Jag Lars Hård

1936
Barmhärtighet
Tack för himlastegen

1937
Offer

1938
Äran och hjältarna

1939
Statister

1940
Trägudars land

1941
Torntuppen

1942
Här är min hand

1944
Gryningsfolket
Kvarnbudet, noveller

1947
Fäderna Stenåldern

1948
Johan From, Lars Hård och andra

1949
Offerrök

1950
Kvinnoträdet

1951
Lars Hård går vidare
Noveller

1952
Porten kallas trång
Johan Vallareman och andra sagor

1953
Vägen heter smal

1954
Sommarorgel

1955
Larsmässa
Lyktgubbarna

1956
Flyttfåglarna
From och Hård, ett urval noveller

1957
Arvtagarna

1958
En bland eder

1959
Muren
Svensk soldat

1960
Soldathustrun

1961
Mot öster –soldat!

1962
Soldatens kärlek

1963
Den gåtfulla vägen
Hemkomsten

1964
På oxens horn

1965
Lättingen
Noveller i urval
Vikingatiden Birkas undergång

1966
Det kortaste strået

1967
Tre stigar

1968
Hallonflickan

Utgivna efter författarens död

1971
Den blå dragonen

1973
Ängslyckan och andra berättelser

1979
De vilda jägarna

1984
Ängslyckan och andra noveller

1989
Jan Fridegårds barfotamarker

1990
Yxskaftet

1991
Soldatsviten

1999
Jag, Jan Fridegård, samlade självbiografiska texter från Enköpings- och Håbotrakten

2007
Jag, Jan Fridegård, ny utökad upplaga

2017
Jan Fridegård. En Minnesbok 2017. Av Mats O Karlsson och Aase Fridegård Penayo809
813