Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Fotoalbum


Tillbaka
 

Bildgalleri

Klicka på en bild för att öppna bildvisningen.
Jan Fridegård hade ett stort intresse för forntiden och fornlämningar. Han var Riksantikvariens ombud. Här studerar han en runsten i Uppland. Jan Fridegård med ett av de forntidsfynd han samlade på. Porträtt av Jan Porträtt av Jan Porträtt av Jan  Porträtt av Jan 
808
828