Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Fotoalbum


Tillbaka
 

Bildgalleri

Klicka på en bild för att öppna bildvisningen.
En gruppbild med arbetarna på Katrinedals herrgård i Övergran. Jan sitter i keps framför mannen med hatten. Mannen i keps och röd halsduk är professor Lars Furuland, en av de främsta kännarna av den svenska arbetarlitteraturen och en god vän till Jan Fridegård. Här i sällskap med företrädare för Statarmuseet i Karup 2008 för att fira 75 års jubileet av att Jans och Moa Martinsons debutromaner kom ut.  Till vänster Algot Grip, en barndomskamrat till Jan från Katrinedal. Jan och Algot höll nära kontakt hela livet. Algot var en god berättare. Till höger Gösta Bonde ägare till Katrinedal efter Silfverhjelm. Jan och Gösta blev goda vänner 1949 och resten av livet. Från vänster: Jan Fridegård, Aase Fridegård, Artur Lundkvist, Maria Wine, Gösta Pettersson. Jan Fridegård, stående, som dragon. Jan Fridegård och Nisse Ritarn Jonsson som illustrerade böcker och omslag till flera av Jans böcker. Läshörnan i det Fridegårdska hemmet på Bredmansgatan 7 A i Uppsala. Jan Fridegård signerar böcker på ett bibliotek någonstans i Sverige. Jan far Johan Alfred. Jan skrev de flesta av sin manus för hand i dessa inbudna skrivböcker. Dottern Aase hjälpte till att renskriva många på maskin. Jan som pojke med tjuren Hero på Katrinedals herrgård i Övergran där fadern var ladugårdsförman. Ett antal dragoner i Livregementet uppställda på Ladugårdsgärde. Jan Fridegård längst till vänster. Jan Fridegård älskade det uppländska slättlandskapet. Det fanns utanför Uppsala och det fanns runt Gunggräna där han gärna tog sina vandringar. Jan Fridegård väntar post vid sin låda i Vallentuna. Drivbänkarna i trädgården på Katrinedal. Huvudbyggnaden på Katrinedals herrgård i Övergrans socken. Sjöängarna vid Katrinedal där Jan började som vallpojke redan som 9-åring. 
808
828