"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
153
609d36df48a3cf1db65e98059b500576
Tillbaka

Nationaldagen 2022

Nationaldagen 2022 firades traditionsenligt på Wallinska gården i Enköpings Stads Hembygdsförenings regi. Och som traditionen också bjuder medverkade Jan Fridegårdsällskapet. I år läste vår ordförande Mats O Karlsson en novell av Jan Fridegård: Mitt barndomshem, där han berättar minnen från sin uppväxt i Enköping. Ett uppskattat inslag hos den stora publiken i solskenet.
801