"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping. Ordförande är Mats O Karlsson, telefon 0705-176016, vice ordförande Lars Bengtsson.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
23
bc00fe0e57d547f18092bdc3e12b1d86
Tillbaka

Möte vid Fridegårds minnesstuga i Gåde

Mariette Manktelow är fil.dr. i botanik vid Uppsala universitet och hon föreläser under rubriken: Jan Fridegårds blomsterhagar och smultrondiken, något om botaniken i Jan Fridegårds författarskap.

Mariette är utöver en framstående botaniker barnbarnsbarn till dragonen Steiner i Gåde som figurerar i Jan Fridegårds författarskap så det är med en särskild känsla hon ser fram emot att föreläsa i sina förfäders by. Hennes farfar var jämngammal med Jan Fridegård och var lantarbetare på gårdar i Enköpingstrakten.

Arrangörer är Jan Fridegårdsällskapet och Boglösa hembygdsförening


801