Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
23
bc00fe0e57d547f18092bdc3e12b1d86
Tillbaka

Möte vid Fridegårds minnesstuga i Gåde

Mariette Manktelow är fil.dr. i botanik vid Uppsala universitet och hon föreläser under rubriken: Jan Fridegårds blomsterhagar och smultrondiken, något om botaniken i Jan Fridegårds författarskap.

Mariette är utöver en framstående botaniker barnbarnsbarn till dragonen Steiner i Gåde som figurerar i Jan Fridegårds författarskap så det är med en särskild känsla hon ser fram emot att föreläsa i sina förfäders by. Hennes farfar var jämngammal med Jan Fridegård och var lantarbetare på gårdar i Enköpingstrakten.

Arrangörer är Jan Fridegårdsällskapet och Boglösa hembygdsförening


801