"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
130
04dc04eee431a2a6db23faa90cc36747
Tillbaka

Medlemsbrevet nr 3 2019 är nu ute

Huvudinnehållet är en inbjudan till ett möte med författaren och debattören Maja Hagerman på biblioteket i Enköping söndagen den 3 november kl. 14. Maja fick ju i år Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne på 100 000 kr. Hon kommer att berätta om sitt författarskap och särskilt sin senaste bok "Trådarna i väven - på spaning bland minnen och kulturer i Sverige".

Det andra är en essä "I Jan Fridegårds fotspår" som den svensk-turkmenske författaren Ak Welsapar skrev i Uppsala Nya Tidning och Enköpings-Posten den 1 augusti i år. Den återges i sin helhet med tillstånd av författaren.
801