"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
165
0690560af07b5162a36346e5328858ca
Tillbaka

Medlemsbladet nr 3/2023

Aino Trosell kommer tillbaka till Enköping för ett författarmöte på biblioteket lördagen den 11 november kl. 13.00. Hon är på väg till Uppsala för att på söndag ta emot sitt stipendium till Jan Fridegårds minne på 100 000 kronor.
Under rubriken "Gnistor och glöd" berättar hon om sitt författarskap och speciellt om sin senaste bok "Varvsslammer".

I Medlemsbladet informerar vi om återflytten i maj till Lilla stugan på Wallinska gården med en bättre exponering av Jans 41 böcker. Dessutom berättar vi om den märkliga Södra Trögds-tapeten som är en 46 meter lång broderad tapet med ullgarn på linneduk som skildrar historia och nutid i sex socknar söder om Enköping. Boglösa är en av dem där Jan tillbringade sina första sex år i livet. Ett porträtt av honom är broderat av vår styrelsemedlem Eva Emanuelsson.
801