"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
133
890aaafe9ae83e500fcaeeb20a3a465b
Tillbaka

Medlemsblad nr 1 2020

Det första medlemsbladet för året är också kallelsen till årsmötet den 15 mars på biblioteket i Enköping kl. 13-14.
Efter årsmötet inbjuds deltagarna delta i ett möte med författaren Anna-Karin Palm som berättar om sin senaste bok, biografin över Selma Lagerlöf, "Jag vill sätta världen i rörelse".
Medlemsbladet finns i sin helhet under fliken Jan Fridegårdsällskapet, Medlemsblad.
801