Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
128
c544f462831d7bd94da9dc1f4136f7ee
Tillbaka

Maja Hagerman årets pristagare i Uppsala

Kulturnämnden har lämnat följande motivering till sitt val: Maja Hagerman tilldelas stipendiet ”för hennes unika förmåga att lyfta fram historiska skeenden och miljöer som hon låter speglas i nutiden med sikte på framtiden. Maja Hagerman har liksom Jan Fridegård intresserat sig för forntiden och sociala strukturer i samhället under olika tidsepoker och levandegjort detta för en bred läsekrets." 

Jan Fridegårdsällskapet uppvaktade stipendiaten med Minnesboken från 2017, ett hedersmedlemskap och en blomma.
 
801