"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
81
42de76bd1f9d95c768d5f7d04ff449a3
Tillbaka

Lawen Mohtadi årets Jan Fridegårds stipendiat

Motiveringen till att Lawen Mohtadi får stipendiet lyder: för att hon i Jan Fridegårds anda blottlagt och visat oss de mänskliga följderna av orättvisor, klass,samhälle och utanförskap.
Sällskapet gratulerade genom Aase Fridegård och Mats O Karlsson med ett paket Fridegårdsböcker och ett hedersmedlemskap i sällskapet.
801