"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
61
d9201f075414ff5c065a23d3d9e60f5b
Tillbaka

Jan Fridegårdsällskapet medlemmar i DELS

DELS har en hemsida med adressen http://www.dels.nu där mer information kan hämtas om samarbetsnämnden. DELS ger ut det litterära magasinet Parnass med fyra nummer per år. I årets första nummer är temat Vikingar och det fornnordiska. En artikel av Thérèse Tangen och Elin Järnemo har rubriken: Fridegårds trälar - vikingatidens arbetarklass.
801