"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
114
89c203dcfa9b0dead9ea959576c98706
Tillbaka

Jan Fridegård. En Minnesbok 2017

Under året har Mats O Karlsson och Aase arbetat med boken. Mats har intervjuat Aase och hennes minnen löper som en röd tråd genom boken. De kompletteras främst av Jans självbiografiska texter som återfinns i flera av hans böcker med början i Lars Hård trilogin, Här är min hand och Lars Hård går vidare. Under 1964-66 kom de tre böckerna med underrubriken Minnen; På oxens horn, Lättingen och Det kortaste strået.
Därutöver refereras omdömen om Jans författarskap av kritiker, litteraturvetare och kollegor. Mats O har även forskat i arkiv på universitetsbiblioteken i Uppsala och Göteborg där bland annat brev till och från Jan gett bidrag till boken.
Boken är på 120 sidor och texten kompletteras med ett 80-tal bilder varav många från familjens fotoalbum som visas för första gången offentligt.
Ett boksläpp äger rum på Aases 80-årsdag den 19 december i Uppsala.
Boken kommer därefter att finnas till försäljning i bokhandeln sedan den registrerats i Bokinfo som gör den tillgänglig i hela landet.


801