"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
98
1d25fc3473f3e92b69feab1635169cb7
Tillbaka

Höstens författarträff med Ola Larsmo

Ola Larsmo var den första författaren som fick Uppsala kommuns nyinrättade stipendium till Jan Fridegårds minne på 100 000 kronor år 2009. Då var han aktuell med boken Jag vill inte tjäna som handlade om prostitutionen i Uppsala vid sekelskiftet 1900. I hans senaste bok som han ska berätta om den 20 november får vi följa några svenska migranter i Nordamerika runt förra sekelskiftet som aldrig lyckades ta sig in i det nya samhället. Ett högaktuellt ämne således med tanke på den debatt vi har i Sverige om de nyanlända flyktingarnas möjlighet till integration i det svenska samhället.
801