"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
70
eea1c45de8303992ea128ed3583845ae
Tillbaka

Fattig men stolt - Jan Fridegård i Stockhom

"Fattig men stolt. Hövlig mot alla. Krusar ingen".
Det är ett uttalande som tillskrivs Jan Fridegårds mor Anna. Det är också en karaktäristik som kan gälla hennes son.
Arrangemanget i ABF-huset ingår i en serie litterära matinéer som DELS - De litterära sällskapen - anordnar under hösten. Jan Fridegårdsällskapet har värdskapet den 19 oktober kl. 13.30-15.00. Ordföranden Mats O Karlsson och vice ordföranden Aase Fridegård Penayo kommer att informera om Jan och hans författarskap. På en video kommer även Jan själv att delta!

Allmänheten hälsas välkommen!
801