"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
11
ba298d30ddbb1c9e29b53651db277318
Tillbaka

Årsmöte 2012

Årsmötet 2012 hålls i biblioteket i Enköping och följs av en författarafton med Åke Smedberg kl. 19.00 till vilken alla är välkomna.

Vi håller vårt årsmöte i Enköpingsrummet på biblioteket kl. 18.30 onsdagen den 21 mars. Det följs av en författarafton med Åke Smedberg kl. 19.00. Då har vi möjlighet att stifta bekantskap med den senaste av våra hedersmedlemmar eftersom han fick 2011 år stipendium till Jan Fridegårds minne av Uppsala kommun. Åke debuterade 1976 med en lyriksamling men har därefter mest skrivit prosa och han hålls för en av de främsta novellisterna. Han har också tre kriminalromaner bland sina verk.

Åke har valt den mångtydiga rubriken "Mitt liv"  på sitt framträdande.

Välkommen till årsmöte och möte med en intressant författare!

Styrelsen
801