"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
45
83684c2dbda3c62635a7952296010004
Tillbaka

Årets pristagare i Uppsala Magnus Alkarp

Den 31 augusti delar Uppsala kommun ut årets stipendium till Jan Fridegårds minne till författaren Magnus Alkarp vid en ceremoni på Fridegårdsscenen i Stadsbiblioteket. Jan Fridegårdsällskapet medverkar och gratulerar pristagaren och utnämner honom till hedersledamot i sällskapet.
801