Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Aktuellt

Här lägger vi upp nyheter och aktuellt från Jan Fridegårdssällskapet.


Medlemsblad nr 2 år 2018 är nu ute

Jila Mossaed får årets Jan Fridegårdspris Håbo kommun

Nytt medlemsblad 2018

Jan Fridegård. En Minnesbok 2017

Medlemblad 3 2017 på väg

802
811