Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Här finns flera album med bilder från olika aktiviteter som genomförts i sällskapet

Klicka på en bild i ett album så finns beskrivande texter.


Tillbaka
 

Bildgalleri

Klicka på en bild för att öppna bildvisningen.
Ulla Hedin, ordförande i Enköpings Stads Hembygdsförening och Mats O Karlsson, ordförande i Jan Fridegårdsällskapet håller tal vid invigningen av sällskapets rum i Lilla stugan på Wallinska gården 2007. Aase Fridegård Penayo och kulturnämndens ordförande Siv Godberg inviger sällskapets två rum i Lilla stugan genom att som de första träda in. Mats O Karlsson avtackar Aase Fridegård Penayo som framfört sitt program Kretsen kring min far på Wallinska gården i maj 2007. Fridegårdsällskapets styrelse i maj 2011. Från vänster: Hans Söder, Elisabeth Forsman, Stig O Persson, Anna-Lena Eriksson, Mats O Karlsson, Aase Fridegård.
Hasse Eson, Lisbeth Sedin och Agneta Bonde var inte närvarande vid detta sammanträde. Från vänster Aase Fridegård Penayo, Mats O Karlsson och Rune Rydelius vid presentationen den 6 juni 2008 av Rydelius skisser till statyn av Jan Fridegård som visas på Wallinska gården. Aase Fridegård Penayo, Rune Rydelius och Mats O Karlsson framför skåpet i Lilla stugan där skisserna till statyn visas. Skåpet i Lilla stugan på Wallinska gården där skisserna till Jan Fridegårds statyn visas. Aase Fridegård, Mats O Karlsson och konstnären Rune Rydelius berättar om de skisser som Rune deponerat i Lilla stugan på Wallinska gården. Invigning av Jan Fridegårdsällskapets rum i Lilla stugan på Wallinska gården den 29 maj 2007. Från vänster Hasse Eson, Aase Fridegård Penayo, Majlis Söder. Styrelsen i sällskapet sammanträder och har trevligt i Lilla stugan på Wallinska gården. På kökssoffan sitter från vänster ledamöterna Stig O Persson och Hasse Eson. Jan Fridegårdsällskapet bjöd in till Första frukost i Fridegårdsparken kl. 07.30 en morgon under kulturveckan som Enköpings kommun anordnade under många år. Trögds spelmanslag stod för musiken. Första frukost i Fridegårdsparken samlade ganska många deltagare när vädret var bra. Stig O Persson, styrelseledamot och skådespelare, framförde texter och visor av Jan Fridegård i Fridegårdsparken under frukostmötet. Jan Fridegård i brons övervakade frukosten i parken som bär hans namn. Mötet avslutades med att en vacker blomsterkrans sattes på hans huvud. Hasse Eson var initiativtagare både till att Fridegårdsstatyn kom till stånd och att Jan Fridegårdsällskapet bildades 1993. Han var därefter ledamot i styrelsen till sin död i november 2011. Jan Fridegårdsällskapets logga är inspirerad av Jans bok Torntuppen. Berättelsen utspelas i Tillinge socken och Torntuppen antas vara Tillinge kyrkas tupp. Sällskapets styrelse i maj 2016. Från vänster Lars Bengtsson, Aase Fridegård, Elisabeth Forsman, Anna-Lena Eriksson, Eva Emanuelsson, Sune Johansson, Mats O Karlsson, Lars Holst. Statarlasset går från Gåde till Katrinedal 2003 i en rekonstruktion från 1903 då statarfamiljen Johansson flyttade med Jan Fridegård i en silltunna på lasset. Det var Jan Fridegårdsällskapet och Håbo Härads Hembygdsförening som anordnade resan 2003. Hästskjutsen gick på samma vägar som 1903 och resan tog omkring fyra timmar. 2003 fanns inte Svannäs handel där man för hundra år sedna kunde köpa sockerbullar. 
802
814