Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Aktuellt

Här lägger vi upp nyheter och aktuellt från Jan Fridegårdssällskapet.


ARTICLE
137
8af1b656f94aa7b4fa4de17bc8e0f3cc
Tillbaka

Medlemsbrev nr 1 2021

Pandemin med smittspridning gör att all utåtriktad verksamhet får vänta. Under tiden kan vi läsa Jans böcker och artiklar. Alla medlemmar kan också betala medlemsavgiften på 100 kr. Läs hela bladet under fliken Sällskapet, det ligger tills vidare under år 2020!
802
811